rikhtar

گروه ریختار

سفال و سرامیک و بتن

برایِ ما، اشتیاقِ یافتنِ ایده‌های ناب و به فرم آوردن اشکالِ نو، انگیزه و هدف تشکیل ِگروه طراحیمان بود. خواستیم تلاش کنیم در دل روزمرگی ناگزیرمان، مناظر و صحنه‌هایی بسازیم که تخیل و احساسمان را وسعت بدهد. خواستیم تکنیک و ماده را به هزار جور، پیچیده و ساده، در هم تنیده و منظم، آشفته و ساختارمند، تزئینی و عملکردی به کار ببریم. این داستان گروه ریختار است. ریختارهای ما داستانی دنباله دارند. تکه هایی از صحنه هایی منفرد مثل خاطرات و احساساتی که ممکن است آشنا باشند یا غریب. ممکن است حتی بین خیلی از ما مشترک باشند. اما دلمان بیش از همه میخواهد داستانی بسازیم که در هر گام، با هر تکه از داستان بزرگتری که در آن هستیم و با ساخت هر محصول جدیدمان، بیان اشتیاقی همیشگی برای ناب باشد.2 دنبال کننده

کمی درباره من بدانید | گروه ریختار

سفال و سرامیک و بتن

معمار

متولد 1370/06/30

تا کنون مطلبی به نوشته من در آرت زیبا منتشر نشده