pickaro

تنپوش های پیکارو

دوخت و بافت

نقاشی همه زندگی منه
آدمای زیبا به نقاشی های زیبا روح میدن
من یه راهی پیدا کردم که شما به نقاشی های من روح بدید.. اینکه افکارم را بپوشید و طرح هایم را تن کنید .. نقاشی هایم اینجاست که به جای سکوت بر دیوار خانه هاتان حرکت می کنند. با پاهای شما، توی سطح شهر، گالری ها، کافه ها، مهمانی های ویژه . و هرجا شما دوست داشته باشید.
اینجا، لباسی که تن می کنید، یک تابلوی واقعی نقاشی ست ، دقیقا با همان ارزش
اینجا، شابلون و چاپ معنی ندارد. رد قلم آزاد است، و یگانه .
اینجا، بر جامه ات که بنگری، جهان زیبایی تو را به آغوش می کشد .. متفاوت با تمامی جامه ها .. جامه ا ی که جان دارد تا روح تنت را نوازش کند .0 دنبال کننده

کمی درباره من بدانید | تنپوش های پیکارو

دوخت و بافت

تصویرگر و نقاش

متولد 1362/12/19

دسته بندی آثار


پرجسب های اختصاصی

تا کنون اثری توسط این هنرمند به ثبت نرسیده