nafiseaf

نفیسه افسر

چوب

از روزی كه برای اولين بار چوب رو لمس كردم، عطرش وجودم رو پرُ كرد و صداي خش خش اره گوشم رو نوازش كرد. يكجورايی يك تكه از روحم رو پيش اين هنر زيبا جا گذاشتم و فهميدم كه جدا نشدنی هست از من! من عاشق هنر هستم و از مدرسه تا دانشگاه گرافيك خوندم. معتقدم كه درختان، هر كدوم شاهد بخشی از قصه های ما آدمها بودن؛ از بازی كودكی كه پشت درخت قايم ميشه، از تكيه زدن رهگذر عاشقی كه براي رسيدن به عشقش كلی دويده و داره خستگی در می كنه تا پيري كه ظهر داغ تابستان را زير سايه مهربان درخت سپری می كنه. خوشحالم از اينكه امانت دار اين قصه های زيبا هستم و تمام سعی ام رو می كنم تا بتونم تمام و كامل اونها رو به شکل تابلوهايی كه مزين به عشق هستند، به شما عزيزان برسونم.0 دنبال کننده

کمی درباره من بدانید | نفیسه افسر

چوب

معرق کار

متولد 1358/01/14

دسته بندی آثار

معرق کاری


پرجسب های اختصاصی

4 اثر توسط این هنرمند در آرت زیبا به ثبت رسیده

موجود نیست اشتراک
تابلوی معرق درویش خان

تابلوی معرق درویش خان

تابلوی معرق با چوبهای گوناگون

موجود نیست اشتراک
تابلوی معرق لیلی و مجنون

تابلوی معرق لیلی و مجنون

تابلوی معرق با چوبهای گوناگون

موجود نیست اشتراک
تابلوی معرق رقص شیوا

تابلوی معرق رقص شیوا

تابلوی معرق با چوبهای گوناگون

موجود نیست اشتراک
تابلوی معرق عقاب طلایی

تابلوی معرق عقاب طلایی

تابلوی معرق با چوبهای گوناگون