میتوانید بین آثار هنری، هنرمندان یا برچسب ها جستجو کنید

نمایش اثر در دسته بندی : مجسمه نمایش همه آثار

موجود نیست اشتراک
پرتره های سنگی

پرتره های سنگی

نمونه کار مجسمه تراشیده شده از سنگ

افزودن به سبد اشتراک
مجسمه روباه سرخ

مجسمه روباه سرخ

مجسمه ترکیبی از چوب درخت سرخدار و مفتول مسی

افزودن به سبد اشتراک
مجسمه سگ سرخ

مجسمه سگ سرخ

مجسمه ترکیبی از چوب درخت سرخدار و مفتول مسی

افزودن به سبد اشتراک
مجسمه گربه سرخ

مجسمه گربه سرخ

مجسمه ترکیبی از چوب درخت عناب و مفتول مسی

افزودن به سبد اشتراک
مجسمه روباه قهوه ای

مجسمه روباه قهوه ای

مجسمه ترکیبی از چوب جنگلی و مفتول مسی

افزودن به سبد اشتراک
مجسمه فرشته

مجسمه فرشته

مجسمه ترکیبی از چوب جنگلی و مفتول مسی

افزودن به سبد اشتراک
مجسمه بز مغرور

مجسمه بز مغرور

مجسمه ترکیبی از چوب جنگلی و مفتول آبکاری شده

افزودن به سبد اشتراک
مجسمه بز قهوه ای

مجسمه بز قهوه ای

مجسمه ترکیبی از چوب جنگلی و مفتول مسی

افزودن به سبد اشتراک
مجسمه زن

مجسمه زن

مجسمه ترکیبی از چوب جنگلی و مفتول مسی