میتوانید بین آثار هنری، هنرمندان یا برچسب ها جستجو کنید

نمایش اثر در دسته بندی :

پته دوزی

نمایش همه آثار
افزودن به سبد اشتراک
رومیزی نقش بازوبندی

رومیزی نقش بازوبندی

رومیزی پته دوزی شده سنتی کاملا دست دوز

افزودن به سبد اشتراک
رومیزی سرو و کاج

رومیزی سرو و کاج

رومیزی پته دوزی شده سنتی کاملا دست دوز

افزودن به سبد اشتراک
رومیزی نقش ترنج و سلسله دوزی

رومیزی نقش ترنج و سلسله دوزی

رومیزی پته دوزی شده سنتی کاملا دست دوز

افزودن به سبد اشتراک
رومیزی نقش ترنج و بازوبندی

رومیزی نقش ترنج و بازوبندی

رومیزی پته دوزی شده سنتی کاملا دست دوز

افزودن به سبد اشتراک
رومیزی نقش بته جقه

رومیزی نقش بته جقه

رومیزی پته دوزی شده سنتی کاملا دست دوز

افزودن به سبد اشتراک
رومیزی نقش گل زنبق

رومیزی نقش گل زنبق

رومیزی پته دوزی شده سنتی کاملا دست دوز

افزودن به سبد اشتراک
رومیزی سوزنی

رومیزی سوزنی

رومیزی پته دوزی شده سنتی کاملا دست دوز

افزودن به سبد اشتراک
رومیزی نقش گل و پرنده

رومیزی نقش گل و پرنده

رومیزی پته دوزی شده سنتی کاملا دست دوز

افزودن به سبد اشتراک
رومیزی نقش سلسله دوزی

رومیزی نقش سلسله دوزی

رومیزی پته دوزی شده سنتی کاملا دست دوز